O firmie

W ramach współpracy oferujemy Państwu wykonanie opracowań środowiskowych i przyrodniczych, opracowań planistycznych oraz map tematycznych. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani eksperci z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego, ochrony wód i ochrony przyrody. Nieustannie podnosimy jakość wykonywanych usług, poprzez cykle szkoleń, warsztatów oraz kursów, tak aby sprostać oczekiwaniom klienta. Zasięg świadczonych usług obejmuje teren całego kraju.

Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej i podmiejskiej. Wykonujemy analizy urbanistyczne i przestrzenne pozwalające na interpretacje przyjętych założeń oraz identyfikację wpływu na środowisko. Ponadto przeprowadzamy ocenę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Analizy stanowią materiał wejściowy dla wielu opracowań środowiskowych i planistycznych. 

Zajmujemy się opracowaniem map tematycznych pozwalających na graficzne przedstawienie informacji środowiskowych lub przestrzennych. Wykonujemy mapy turystyczne, załączniki graficzne do opracowań środowiskowych, planistycznych i strategicznych. Mapy tematyczne wykonujemy na podstawie zebranych informacji przestrzennych. Informacje przestrzenne dotyczyć mogą lokalizacji form ochrony przyrody, obiektów zabytkowych, obiektów turystycznych oraz przebiegu ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, infrastruktury technicznej itp. Do graficznego przedstawienia informacji wykorzystujemy oprogramowanie CAD, COREL i GIS.

Prowadzimy w terenie niezbędne prace inwentaryzacyjne z użyciem specjalistycznych urządzeń i technik GPS (GARMIN), pozwalających na zebranie informacji przestrzennych i środowiskowych do dalszych analiz. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szczegółową.
Zachęcamy do współpracy.

Zgodnie z przyjętą zasadą „Myśl logicznie …. ekologicznie” Nasza firma korzysta z papieru ekologicznego, wytworzonego w 100% z makulatury.