Ochrona środowiska

W zakresie usług oferujemy Państwu opracowanie następujących dokumentacji:

  • Opracowań ekofizjograficznych;
  • Projektów rekultywacji terenu;
  • Inwentaryzacji zieleni oraz planów nasadzeń;
  • Przeglądów ekologicznych;
  • Oceny wpływu na środowisko, w tym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  • Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami oraz ich aktualizacje,
  • Programów usuwania azbestu oraz ich aktualizacje,


Ponadto oferujemy doradztwo z zakresu ochrony środowiska, przygotowanie stosownych wniosków, sprawozdań, prowadząc w ten sposób kompleksową obsługę, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.